Home

Welcome to NemLige

Get the best mentors in town.

Our Services

 

Familiementor

Familiementor-forløbet henvender sig til indvandre eller flygtninge, kan kan være henlagt, forsømt eller dysfunktionelle. Det kan være skilsmisseramte familie, enlige forsøgere eller familier i udsatte boligområder.

 

Integrationsmentor

Integrationsmentor-forløbet henvender sig til nykommende flygtninge eller indvandre med opholdstilledelse. Formålet er at få den nytilkommende borger til at forstå - begå sig i det danske samfund heraf om rettigheder, pligter, kultur m.m.

 

 

Socialmentor

Socialmentor-forløbet henvender sig til invandre/flygtninger, som har behov for hjælp til daglige dag. Formålet er at få borgeren til at opnå eller fastholde aktiviteter tilbud, fleksjob/ansættelse. NL tilbyder mentorer, der tager udgangspunkt i støtte og vejledning, tilrettelagt i forhold til den enkelte borgers behov. Mentorer sørger for at være til rådighed fra solopgang til solnedgang.

Socialmentor-forløbet er et personligt tilrettelagt forløb, hvor socialt-samfundsviden er kombineret med kontaktorientering. Udgangspunktet med det er, at jo modigere og socialt engageret borgeren er, desto bedre er integrationsproces. Hos NL er vi den overbevisning at vi kan sørge for denne tilgang, via den rette støtte og coaching.

 

Sundhedsmentor

Sundhedsmentor-forløbet er specialt til flygtninge/indvandre, som sygemeldte på grund af psykisk eller fysisk årsager, eller borger med livsnedsættende udfordringer, så som svær overvægtig. Formålet med kursus er at sundheds problemerne bliver kortlagt og håndteret, så borgeren bliver motiveret til at opnå sine mål, her bl.a. beskæftigelse. NL tilbyder mentorer med forståelse i coaching samt støttepersoner ved f.eks. vanskelligheder i hverdagen.

Sundhedsmentor-forløbet er et personligt tilrettelagt forløb. Vores udgangspunkt er, at jo sundere borgeren er, desto nemmere er at integreres i samfuden. Desuden bliver det også nemmere at deltage på arbejdesmarkedet.

Do you need an urgent assistance?

CONNECT WITH US

Follow Us On Social Networks

NemLige ApS

+45 28 53 2122

+45 33 32 2122

iman@nemlige.com